Klik met rechts op de bierfles ,
en kies "Doel opslaan als"